Urząd Miejski w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1

Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik - Piotr Wajs
tel. 48 6762181 wew. 40

Godz. otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

Referat prowadzi sprawy wynikające z:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 26 lipca 2001r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. z 1968r. Nr 23, poz. 151),
- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm. ),
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717z późn. zm.)
- ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001r. Nr 57 poz. 603 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

 

  • Zaświadczenie o przeznaczeniu działek (nieruchomości) w planie zagospodarowania przestrzennego

          - wniosek o wydanie zaświadczenia (biuro notarialne)

          - wniosek o wydanie zaświadczenia (Starostwo Powiatowe, biuro geodezyjne)

  • Wyrysy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

          - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

          - konto do wpłat: Bank Spółdzielczy w Zwoleniu 68 9157 0002 0000 0000 2150 0001

 

  • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:

- Wniosek roboty nie związane z infrastrukturą;

- Wniosek opłaty roczne;

- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod posadowienie reklamy lub tablicy informacyjnej.

  • Wydawanie zezwoleń na lokalizację, przebudowę zjazdów:

- Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu;

- Lokalizacja urządzenia - wniosek.

                                                                                                                                                                     

Wniosek roboty nie związane z infrastrukturą

Wniosek opłaty roczne

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod posadowienie reklamy lub tablicy informacyjnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu

Lokalizacja urządzenia - wniosek

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2014-02-05 13:02:27 | Data modyfikacji: 2019-05-29 09:48:53.
Data wprowadzenia: 2014-02-05 13:02:27
Data modyfikacji: 2019-05-29 09:48:53
Opublikowane przez: Wojciech Wilk