>  Rok 2018
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-13 15:27:31
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych  ...więcej

INFORMACJA o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza 2018
2018-09-12 15:28:01
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych  ...więcej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z 10.09.2018 r.
2018-09-11 15:15:20
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Zwolenia z dnia 4 września 2018r.
2018-09-04 14:26:01
  ...więcej

Uchwała Nr LVI/347/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-08-31 13:26:30
Uchwała Nr LVI/347/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewód  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-27 10:07:06
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
2018-08-27 10:06:02
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast  ...więcej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-27 10:04:46
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-27 09:53:08
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespon  ...więcej

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-27 09:52:10
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mi  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-08-27 09:50:50
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowan  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Zwoleńskiego z dn. 20 sierpnia 2018 r.
2018-08-21 08:50:42
  ...więcej

Obwieszczenie ws. okręgów wyborczych na terenie woj. maz. 2018
2018-08-17 14:25:10
  ...więcej

Informuje się, iż miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych
2018-08-17 13:35:40
  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu I i Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 sierpnia 2018 r.
2018-08-17 13:34:01
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZWOLENIA z dnia 17 sierpnia 2018r.
2018-08-17 13:29:54
  ...więcej

Obwieszczenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r.
2018-06-19 15:05:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 17 z 17

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl