> II kwartał

II kwartał

Uchwała Nr LI/317/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:24:24.
Uchwała Nr LI/318/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/318/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:24:46.
Uchwała Nr LI/319/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/319/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:25:00.
Uchwała Nr LI/320/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/320/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:25:57.
Uchwała Nr LI/321/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/321/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:26:09.
Uchwała Nr LII/322/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/322/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zamiaru odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:08.
Uchwała Nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:30 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:17:40.
Uchwała Nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:55 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/325/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/325/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:19:40 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/326/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/326/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:19:55 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/327/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/327/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:06 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/328/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/328/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny od Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:15 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/329/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/329/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:33 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:33
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl