> II kwartał

II kwartał

Uchwała Nr LI/317/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:24:24.
Uchwała Nr LI/318/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/318/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:24:46.
Uchwała Nr LI/319/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/319/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:25:00.
Uchwała Nr LI/320/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/320/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:25:57.
Uchwała Nr LI/321/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 30 kwietnia 2018r.

Uchwała Nr LI/321/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-07 11:26:09.
Uchwała Nr LII/322/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/322/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zamiaru odpłatnego nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:08.
Uchwała Nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/323/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:30 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:17:40.
Uchwała Nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/324/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:17:55 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/325/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/325/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:19:40 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/326/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/326/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:19:55 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/327/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/327/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:06 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/328/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/328/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości w formie darowizny od Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:15 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LII/329/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 25 maja 2018r.

Uchwała Nr LII/329/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:20:33 | Data modyfikacji: 2018-06-12 14:19:15.
Uchwała Nr LIII/330/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 20 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIII/330/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:13:39 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 20 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIII/331/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:16:02 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIII/332/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 20 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/332/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Zwolenia z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:17:43 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/333/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/333/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zwolenia z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:21:25 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/334/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/334/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:25:08 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/335/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/335/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:26:15 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/336/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/336/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:30:58 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:33:22 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/338/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/338/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. opiniująca projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Miodne

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:39:24 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/339/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zwoleń, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:42:15 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/340/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:46:30 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/341/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/341/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Zwolenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:49:55 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/342/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/342/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:50:30 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.
Uchwała Nr LIV/343/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z
dnia 27 czerwca 2018r.

Uchwała Nr LIV/343/18 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:51:13 | Data modyfikacji: 2018-07-04 14:14:33.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:51:13
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl