> II kwartał

II kwartał

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:30.
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na opracowanie projektu technicznego z wizualizacją oraz wykonanie z montażem neonu kina "Świt" w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:40.
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:50.
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:01.
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 55/2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:11.
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:34.
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu roboczego na potrzeby sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:46.
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:56.
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:20:07.
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:20:17.
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:51:58.
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:09.
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Domu Kultury w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:16.
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:30.
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:38.
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:54.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:54
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl