Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:30.
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na opracowanie projektu technicznego z wizualizacją oraz wykonanie z montażem neonu kina "Świt" w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:40.
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:50.
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:01.
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2017

Załączniki do Zarządzenia Nr 55/2018

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:11.
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:34.
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Zespołu roboczego na potrzeby sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:46.
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:56.
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:20:07.
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:20:17.
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:51:58.
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:09.
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Domu Kultury w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:16.
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:30.
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Regionalnego w Zwoleniu za 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:38.
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-05-14 14:52:54.
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:57:47.
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:57:56.
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:58:06.
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:58:17.
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 4 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości oraz planu kont dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:58:27.
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 16 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do dokonania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zwoleniu

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:58:44.
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:58:56.
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Zwolenia

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:59:18.
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 14:59:50.
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-12 15:00:06.
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:23:36.
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:35:40.
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu ,,Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:35:59.
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu ,,Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:36:08.
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu ,,Dobry start”, a także do przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:36:37.
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu ,,Dobry start”, a także do przekazywania informacji o której mowa w § 10 ust.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start”.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:36:47.
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:09:27.
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:09:45.
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Zwolenia
 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:09:53.
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Zwolenia

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:10:05.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:10:05
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski