Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz konserwacji i modernizacji pomnika w Karolinie. Wykonanie robót - I etap.
2018-09-12 11:09:52
  ...więcej

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek podnoszących swoje kompetencje w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”
2018-06-05 11:25:34
  ...więcej

Przeprowadzenie, w latach 2018 – 2020, okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach będących w bezpośrednim zarządzie Gminy Zwoleń
2018-05-29 14:43:47
  ...więcej

Przeprowadzenie w latach 2018 – 2020, okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie Gminy Zwoleń
2018-05-25 14:31:34
  ...więcej

Zakup i dostawa wyposażenia nad zalew w Gminie Zwoleń
2018-05-09 13:20:53
  ...więcej

Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Zwoleniu
2018-04-26 14:53:18
Termin składania ofert do 11 maja 2018 r. godz. 10.00.  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwoleń
2018-04-09 09:58:21
  ...więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Paciorkowa Wola Nowa
2018-04-09 09:53:57
  ...więcej

Konkurs ofert na opracowanie projektu technicznego z wizualizacją oraz wykonanie z montażem neonu kina „ŚWIT” w Zwoleniu
2018-03-22 12:37:00
  ...więcej

„Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli/nauczycielek podnoszących swoje kompetencje w ramach projektu „Odkrywcy nowych możliwości w Gminie Zwoleń”
2018-03-14 13:47:02
  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa fontanny z elementami małej architektury”
2018-03-14 13:22:36
  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11