> Rok 2018
Przebudowa ul. Wspólnej w Zwoleniu
2018-09-12 14:29:52
  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy i miasta Zwoleń
2018-08-13 11:01:19
  ...więcej

Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
2018-07-30 11:08:53
  ...więcej

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń
2018-07-17 15:25:12
  ...więcej

Budowa oświetlenie ulicznego ul. Wspólnej w Zwoleniu
2018-06-29 13:12:08
  ...więcej

Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zwoleniu
2018-06-27 08:07:50
  ...więcej

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Świętej Anny w Zwoleniu (renowacja metodą bezwykopową przy pomocy technologii rękawa)
2018-06-08 13:08:26
  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kochanowskiego i Konopnickiej w Zwoleniu
2018-06-06 09:02:27
  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2018-06-05 15:17:17
  ...więcej

Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
2018-04-16 15:14:41
  ...więcej

Przebudowa ulicy Krótkiej w Zwoleniu wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej
2018-04-09 09:23:31
  ...więcej

Przebudowa ul. Świętej Anny w Zwoleniu
2018-03-16 12:23:45
  ...więcej

Przebudowa fontanny z elementami małej architektury
2018-03-16 12:15:15
  ...więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2018-02-23 15:28:01
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń
2018-02-20 12:35:01
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych oraz ulic lokalnych miejskich na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń
2018-02-09 14:20:57
Zakup, transport i rozładunek materiałów do utwardzenia dróg gminnych na terenie gminy Zwoleń  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl