Skarbnik

Skarbnik


MARIA KALBARCZYK

Urodzona w Zwoleniu. W 1985r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). W latach 1985-1989 pracowała w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Zwoleniu na stanowisku starszej księgowej. Następnie w latach 1989-1999r. pełniła funkcję Skarbnika Gminy w Goździe powiat radomski. Od 1 czerwca 1999r. pełni funkcję Skarbnika Gminy Zwoleń. Stan cywilny: mężatka, dwóch synów.

 

Opublikowane przez: Administrator gmina.pl | Data wprowadzenia: 2015-05-22 08:50:00.
Data wprowadzenia: 2015-05-22 08:50:00
Opublikowane przez: Administrator gmina.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl