MARIA KALBARCZYK - Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego

pokój nr 40; tel. 48 676-24-32 w. 240

e-mail skarbnik@zwolen.pl

1. Maria Kazirodek - Z-ca Skarbnika Gminy- inspektor do spraw księgowości budżetowej
pokój nr 44; tel. 48 676-24-32 w. 244

2. Danuta Frydrych - kasjer
pokój nr 4; 48 676-24-32 w. 104

3. Anna Frasuńska - inspektor do spraw wymiaru podatków
pokój nr 48; tel. 48 676-24-32 w. 248

4. Barbara Hernik - inspektor do spraw wymiaru podatków
pokój nr 48; tel. 48 676-24-32 w. 248

5. Bożena Węglarz - inspektor do spraw wymiaru podatków
pokój nr 48; tel. 48 676-24-32 w. 248

6. Alicja Kaczmarczyk - inspektor do spraw księgowości podatkowej
pokój nr 46; tel. 48 676-24-32 w. 246

7. Małgorzata Depa - podinspektor do spraw księgowości podatkowej
pokój nr 46; tel.48  676-24-32 w. 246

8. Jolanta Sobala - inspektor do spraw księgowości podatkowej
pokój nr 46; tel. 48 676-24-32 w. 246

9. Małgorzata Pyrka - inspektor ds. księgowości budżetowej
pokój nr 44; tel. 48 676-24-32 w. 244

10. Paweł Bienias - inspektor do spraw księgowości budżetowej i płac
pokój nr 42; tel. 48 676-24-32 w. 242

11. Wioleta Malecpodinspektor - rozliczanie należności z tytułu czynszów
pokój nr 42; tel. 48 676-24-32 w. 242

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:59:37 | Data modyfikacji: 2016-11-09 09:53:31.
Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:59:37
Data modyfikacji: 2016-11-09 09:53:31
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski