Urząd Miejski w Zwoleniu, Plac Kochanowskiego 1


Referat Ochrony Środowiska Kierownik - Agnieszka Dziadosz

tel. +48 676 23 31 wew. 233, pok. nr 33


GODZ. OTWARCIA:
poniedziałek  od godz. 8ºº do godz. 16ºº

wtorek - piątek od godz. 7³º do godz. 15³º

Sprawy prowadzi: Agnieszka Dziadosz - kierownik, pokój nr 33;

                           tel. 676 23 31 w. 233, e-mail: dziadosz.a@zwolen.pl

                           Sylwia Sobieszek - podinspektor, pokój nr 31,

                           tel. 676-23-31 w. 231, e-mail: sobieszek.s@zwolen.pl

                            Anna Rola - referent, pokój 31 

                            tel. 676-23-31 w. 231, e-mail: rola.a@zwolen.pl 

                           Anna Wołoszyn - referent, pok nr 31

                           tel. 676-23-31 w.231, e-mail: woloszyn.a@zwolen.pl

                        

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Wyszukiwanie kart w Wykazie

 

ASGOK 2014 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2015 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2016 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

ASGOK 2017 NA TERENIE GMINY ZWOLEŃ

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2014-01-16 13:23:41 | Data modyfikacji: 2018-08-20 11:05:26.
Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu- do pobrania wniosek dla osób fizycznych.


Zainteresowani właściciele obiektów budowlanych, którzy planują wymianę pokrycia dachów z eternitu na inny materiał pokrywczy winni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu pokój Nr 33 w godzinach urzędowania celem skorzystania z dofinansowania podając dokładną ilość metrów kwadratowych eternitu we wniosku.


Do wniosku o demontaż i utylizację azbestu należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę bądź zgłszenia wymiany pokrycia dachowego ze Starostwa Powiatowego wZwoleiu.

wniosek na azbest.docx

Oświadczenie do azbestu.docx

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx

Informacja_o_wyrobach_zawiarających_azbest..doc

Ocena_stanu_możliwości_bezpiecznego_użytkowania_wyrobów_zawierajacych_azbest.doc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:07:42 | Data modyfikacji: 2018-12-06 11:54:39.

Zobacz:
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .  Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .  Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów .  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  .  Ustanowienie Pomnika Przyrody .  Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:07:42
Data modyfikacji: 2018-12-06 11:54:39
Opublikowane przez: Agnieszka Dziadosz