Zakup i dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość
2014-11-24 23:14:10
Zakup i dostawa sprzętu ICT z oprogramowaniem ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość  ...więcej

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia nowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”
2014-10-22 20:52:21
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia nowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”  ...więcej

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia nowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”
2014-10-08 22:07:53
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia nowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”  ...więcej

Organizacja spotkań podnoszących świadomość wyboru dalszej drogi kształcenia ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”
2014-10-08 22:06:29
Organizacja spotkań podnoszących świadomość wyboru dalszej drogi kształcenia ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”  ...więcej

Zakup mebli do wyposażenia świetlicy w Jasieńcu Kolonia
2014-09-14 09:42:15
Zakup mebli do wyposażenia świetlicy w Jasieńcu Kolonia  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zwolenia
2014-09-14 09:11:55
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zwolenia  ...więcej

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”
2014-08-20 14:08:17
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych ramach realizacji projektu pn. „Moja wiedza - moja przyszłość”  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy, Paciorkowej Woli, Sycynie i w Zwoleniu
2014-07-15 21:48:52
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy placów zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Baryczy, Paciorkowej Woli, Sycynie i w Zwoleniu  ...więcej

Remont podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Zwoleniu
2014-07-13 21:39:00
Remont podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Zwoleniu  ...więcej

Wykonanie opaski i cokołu ścian zewnętrznych budynku
2014-07-13 20:59:42
Wykonanie opaski i cokołu ścian zewnętrznych budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Zwoleniu  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Zwoleń ”
2014-07-13 20:22:09
Pełnienie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania  ”Budowa sieci wodociągowej z  przyłączami w gminie Zwoleń ”  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej
2014-07-04 14:59:51
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w m. Jasieniec Kolonia na cele świetlicy wiejskiej  ...więcej

Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania:a) pomieszczenia garażu na kotłownię, b) pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne
2014-05-21 19:08:53
Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania: a) pomieszczenia garażu na kotłownię,b) pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  ...więcej

Urządzenie miejsca pamięci poprzez zagospodarowanie terenu i renowację Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu
2014-05-12 22:08:19
Urządzenie miejsca pamięci poprzez zagospodarowanie terenu i renowację Pomnika Nieznanego Żołnierza przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Zwoleniu  ...więcej

Zorganizowanie 2 wycieczek edukacyjnych i 4 wycieczek zawodoznawczych dla uczestników/nniczek projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”
2014-05-04 11:57:41
Zorganizowanie 2 wycieczek edukacyjnych i 4 wycieczek zawodoznawczych dla uczestników/nniczek projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”  ...więcej

Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania:a) pomieszczenia garażu na kotłownię, b) pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne
2014-05-04 09:27:33
Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania: a) pomieszczenia garażu na kotłownię,b) pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  ...więcej

Zakup rolet materiałowych i żaluzji okiennych pionowych materiałowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.
2014-04-09 21:24:30
Zakup rolet materiałowych i żaluzji okiennych pionowych materiałowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.  ...więcej

„Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość” na 2014 i 2015 rok.
2014-04-07 21:34:28
„Zakup i dostawa materiałów biurowych w ramach realizacji projektu pn. Moja wiedza - moja przyszłość” na 2014 i 2015 rok.  ...więcej

Przeprowadzenie okresowej – rocznej – kontroli sprawności technicznej obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Zwoleń
2014-03-23 18:59:47
Przeprowadzenie okresowej – rocznej – kontroli sprawności technicznej obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Zwoleń  ...więcej

Przeprowadzenie kontroli okresowej instalacji wod – kan i c.o.
2014-03-23 18:40:25
Przeprowadzenie kontroli okresowej instalacji wod – kan i c.o. w budynkach: 1.ARiMR ul. Targowa w Zwoleniu,2.Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej ul. Bogusza w Zwoleniu.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne