Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w dniu 31 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu (pok. 18), odbędzie się sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Informacja Przewodniczącego Rady z pracy Rady za rok 2018.
2.    Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady za rok 2018.
3.    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok oraz uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Zwoleniu na rok 2019.
4.    Podjęcie uchwał.

                                                                                                                     Przewodniczący
                                                                                                                      Rady Miejskiej
                                                                                                                /-/ Paweł Sobieszek

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:34:41 | Data modyfikacji: 2019-01-30 07:53:01.
Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:34:41
Data modyfikacji: 2019-01-30 07:53:01
Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski