Planowane sesje

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

                                                                                 ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Postanowienia  Komisarza  Wyborczego w Radomiu  I  z dnia  5 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji  Rady Miejskiej w Zwoleniu   zapraszam  radnych  Rady Miejskiej w Zwoleniu na pierwszą sesję Rady Miejskiej w Zwoleniu kadencji 2018 - 2023.

 

Porządek obrad:

 
1. Otwarcie sesji.
2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.

3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu:

     1) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (projekt Nr 1),

     2) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

     3) zgłaszanie kandydatów  na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,

     4) prezentacja (wystąpienie) kandydatów,

     5) przeprowadzenie głosowania tajnego,

     6) podjęcie  uchwały stwierdzającej wybór (projekt Nr 2).

6. Zakończenie obrad.

 
Sesja odbędzie się  w dniu   19 listopada 2018r. o godz. 1400   (poniedziałek)  w sali narad Urzędu Miejskiego w Zwoleniu, ul.  Plac Kochanowskiego 1.

 

                                                                                                         Burmistrz Zwolenia

 

                                                                                                     /-/Bogusława Jaworska

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Burakowski | Data wprowadzenia: 2015-06-17 08:34:41 | Data modyfikacji: 2018-11-15 13:01:15.
Zawiadomienie

Sesja: 30 listopada 2018 r. godz; 9.30

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:53:02 | Data modyfikacji: 2018-12-03 15:56:35.
Data wprowadzenia: 2018-11-26 14:53:02
Data modyfikacji: 2018-12-03 15:56:35
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski