L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Konkursy ofert na realizację zadań publicznych45930
2Zatrudnienie21532
3Gospodarka nieruchomościami12161
4Rada Miejska12107
5Ogłoszenia przetargów11622
6Załatwianie spraw8823
7Uchwały Rady Miejskiej6664
8Oświadczenia6301
9Informacje o wynikach przetargów6044
10Wykaz telefonów5757
11Zarządzenia Burmistrza5698
12Komórki organizacyjne 5332
13Urząd Stanu Cywilnego5330
14Zamówienia do 30 000 Euro5004
15Rejestry i ewidencje 4847
16Burmistrz Zwolenia4772
17Pracownicy UM i Kierownicy jedn. org.4742
18Dane kontaktowe4339
19Podstawowe Dane Jednostki:4317
20Sekretarz4181
21Wykaz Sołtysów3901
22Jednostki organizacyjne3794
23Schemat organizacyjny3647
24Decyzje i inne akty administracyjne3599
25Planowane sesje3579
26Skrzynka Podawcza3474
27Regulamin organizacyjny3369
28Projekty budżetu3105
29Ochrona środowiska3076
30Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwoleń3040
31Skarbnik3037
32Informacje wyborcze3005
33Jednostki pomocnicze3005
34Radni2973
35Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów2973
36Sprawozdania z wykonania budżetu 2952
37Dowody osobiste2933
38Statut Gminy2910
39Referat Finansowy2883
40Referat Rozwoju Gospodarczego2876
41Wyszukiwarka2867
42Urząd Stanu Cywilnego2850
43Referat Edukacji i Sportu2804
44Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne2777
45Stowarzyszenia i związki członkowskie2734
46Lokalizacja inwestycji2710
47Referat Organizacyjny2670
48Podatek od nieruchomości2631
49Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego2593
50Stawki dotacji2557
51Stypendia szkolne2546
52Rok 20172497
53Ewidencja ludności2487
54Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2479
55Skrzynka Podawcza 22470
56Przydatne strony2459
572453
58Rok 20162441
59Redakcja Biuletynu2433
60Instrukcja obsługi2424
61Komisje Rady Miejskiej2419
62Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2323
63Referat Ochrony Środowiska2312
64Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2249
65Biuro Rady2229
66Rok 20162108
67IV kwartał2077
68Zakład Usług Komunalnych2041
69Rok 20172035
70IV kwartał2035
71Rolnictwo, leśnictwo2029
72Referat Remontowo-Techniczny1967
73I kwartał1965
74Rok 20161921
75Rok 20151903
76I kwartał1876
77Rok 20181849
78III kwartał1843
79I kwartał1822
80Rok 20171816
81IV kwartał1750
82II kwartał1747
83IV kwartał1727
84III kwartał1727
85Rok 20181715
86Rok 20171669
87IV kwartał1651
88Rok 20151614
89Wpis do ewidencji działalności gospodarczej1600
90I kwartał1567
91Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1564
92Podatek rolny1561
93Rok 20141554
94I kwartał1551
95Rok 20161549
96Statut sołectw1534
97II kwartał1532
98III kwartał1523
99NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA1523
100I kwartał1498
101Rok 20181498
102Rok 20141495
103III kwartał1494
104Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń1494
105Podatek od środków transportowych1492
106III kwartał1471
107II kwartał1454
108Rok 20181451
109I kwartał1439
110Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji1438
111IV kwartał1414
112Dom Kultury1407
113Rok 20141404
114II kwartał1402
115Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023 1401
116II kwartał1401
117III kwartał1400
118III kwartał1395
119Koncesje alkoholowe1391
120Muzeum Regionalne1386
121II kwartał1384
122II kwartał1381
123II kwartał1372
124I kwartał1372
125Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1372
126IV kwartał1352
127Rok 20151346
128III kwartał1339
129IV kwartał1328
130Ustanowienie Pomnika Przyrody1316
131IV kwartał1313
132Rok 20151299
133I kwartał1295
134Biblioteka Publiczna1277
135Dostęp dla osób niepełnosprawnych1248
136Plan postępowań o udzielenie zamówień1220
137Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 1211
138Rok 20141147
139Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1135
140III kwartał1132
141Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1069
142II kwartał1030
143I kwartał992
144II kwartał932
145III kwartał919
146IV kwartał755
147Rok 2018731
148Ochrona danych osobowych720
149Rok 2019719
150Rok 2019712
151Rok 2019616
152I kwartał596
153Rok 2019569
154Wideo sesje Rady Miejskiej554
155I kwartał429
156II kwartał410
157II kwartał360
158III kwartał341
159Rok 2019305
160Raport o stanie gminy302
161III kwartał292
162Referat Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Obywatelskich278
163IV kwartał217
164IV kwartał174