L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Konkursy ofert na realizację zadań publicznych31286
2Zatrudnienie16413
3Gospodarka nieruchomościami10166
4Ogłoszenia przetargów8427
5Rada Miejska7446
6Załatwianie spraw6047
7Uchwały Rady Miejskiej4438
8Informacje o wynikach przetargów4354
9Oświadczenia4185
10Zarządzenia Burmistrza3996
11Wykaz telefonów3707
12Urząd Stanu Cywilnego3650
13Komórki organizacyjne 3585
14Rejestry i ewidencje 3490
15Zamówienia do 30 000 Euro3251
16Burmistrz Zwolenia3238
17Podstawowe Dane Jednostki:3210
18Pracownicy UM i Kierownicy jedn. org.3120
19Dane kontaktowe3042
20Sekretarz2724
21Jednostki organizacyjne2596
22Decyzje i inne akty administracyjne2530
23Skrzynka Podawcza2449
24Schemat organizacyjny2362
25Regulamin organizacyjny2343
26Wykaz Sołtysów2331
27Projekty budżetu2215
28Planowane sesje2204
29Jednostki pomocnicze2129
30Statut Gminy2101
31Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwoleń2070
32Wyszukiwarka2041
33Skarbnik2041
34Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów2035
35Sprawozdania z wykonania budżetu 2009
36Lokalizacja inwestycji1993
37Ochrona środowiska1988
38Informacja o udzielonej pomocy publicznej1964
39Stowarzyszenia i związki członkowskie1953
40Referat Edukacji i Sportu1918
41Referat Finansowy1899
42Radni1897
43Stypendia szkolne1888
44Stawki dotacji1853
45Ewidencja ludności1817
46Instrukcja obsługi1816
47Dowody osobiste1803
48Redakcja Biuletynu1802
49Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1796
50Rok 20161790
51Rok 20171767
52Referat Rozwoju Gospodarczego1765
53Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne1751
54Przydatne strony1749
551735
56Referat Organizacyjno Gospodarczy1733
57Komisje Rady Miejskiej1707
58Urząd Stanu Cywilnego1676
59Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1675
60Skrzynka Podawcza 21671
61Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego1636
62Biuro Rady1603
63Referat Ochrony Środowiska1568
64Informacje wyborcze1566
65Podatek od nieruchomości1539
66Rok 20161535
67Rok 20151503
68Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1473
69Rok 20161444
70Zakład Usług Komunalnych1441
71III kwartał1426
72IV kwartał1398
73Rolnictwo, leśnictwo1294
74I kwartał1281
75IV kwartał1280
76Referat Remontowo-Techniczny1267
77I kwartał1267
78Rok 20171262
79I kwartał1255
80III kwartał1253
81Rok 20171187
82IV kwartał1158
83IV kwartał1134
84IV kwartał1089
85III kwartał1088
86Podatek rolny1077
87Rok 20141065
88Podatek od środków transportowych1059
89Rok 20141055
90II kwartał1055
91Rok 20151054
92Wpis do ewidencji działalności gospodarczej1048
93I kwartał1038
94Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń1037
95I kwartał1023
96II kwartał1021
97Statut sołectw1017
98NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA1015
99Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 992
100I kwartał987
101III kwartał985
102Rok 2016977
103II kwartał974
104Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji966
105III kwartał961
106I kwartał957
107II kwartał952
108II kwartał952
109IV kwartał944
110Rok 2015943
111III kwartał934
112II kwartał933
113Rok 2015932
114Rok 2014919
115Rok 2017917
116I kwartał915
117Dom Kultury913
118Koncesje alkoholowe908
119IV kwartał906
120Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych905
121II kwartał896
122Dostęp dla osób niepełnosprawnych892
123Ustanowienie Pomnika Przyrody878
124II kwartał877
125Muzeum Regionalne861
126III kwartał857
127Biblioteka Publiczna850
128IV kwartał840
129III kwartał760
130Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023 760
131Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 753
132Rok 2014748
133Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką711
134Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi694
135Rok 2018654
136I kwartał599
137Rok 2018572
138Rok 2018554
139I kwartał441
140Rok 2018436
141II kwartał389
142II kwartał354
143Plan postępowań o udzielenie zamówień337
144III kwartał243
145III kwartał196
146IV kwartał195
147IV kwartał161
148Ochrona danych osobowych91
149Rok 201831

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl