L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Konkursy ofert na realizację zadań publicznych35341
2Zatrudnienie17890
3Gospodarka nieruchomościami10773
4Ogłoszenia przetargów9213
5Rada Miejska8961
6Załatwianie spraw6656
7Uchwały Rady Miejskiej5056
8Informacje o wynikach przetargów4791
9Oświadczenia4765
10Zarządzenia Burmistrza4487
11Wykaz telefonów4305
12Urząd Stanu Cywilnego4136
13Komórki organizacyjne 4004
14Rejestry i ewidencje 3877
15Burmistrz Zwolenia3636
16Zamówienia do 30 000 Euro3636
17Pracownicy UM i Kierownicy jedn. org.3578
18Podstawowe Dane Jednostki:3526
19Dane kontaktowe3365
20Sekretarz3192
21Jednostki organizacyjne2936
22Decyzje i inne akty administracyjne2887
23Wykaz Sołtysów2740
24Skrzynka Podawcza2709
25Schemat organizacyjny2691
26Regulamin organizacyjny2625
27Planowane sesje2564
28Projekty budżetu2459
29Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwoleń2369
30Jednostki pomocnicze2352
31Wyszukiwarka2296
32Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów2294
33Skarbnik2293
34Statut Gminy2293
35Ochrona środowiska2262
36Sprawozdania z wykonania budżetu 2250
37Informacja o udzielonej pomocy publicznej2231
38Lokalizacja inwestycji2199
39Radni2190
40Stowarzyszenia i związki członkowskie2176
41Referat Finansowy2154
42Referat Edukacji i Sportu2140
43Dowody osobiste2106
44Referat Rozwoju Gospodarczego2078
45Stypendia szkolne2038
46Informacje wyborcze2026
47Stawki dotacji2026
48Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne2025
49Urząd Stanu Cywilnego2020
50Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2000
51Ewidencja ludności1999
52Referat Organizacyjno Gospodarczy1996
53Instrukcja obsługi1969
54Rok 20171966
55Redakcja Biuletynu1958
56Rok 20161951
57Przydatne strony1929
58Komisje Rady Miejskiej1914
591896
60Skrzynka Podawcza 21894
61Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego1858
62Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1836
63Podatek od nieruchomości1830
64Referat Ochrony Środowiska1799
65Biuro Rady1778
66Rok 20161728
67Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1681
68Zakład Usług Komunalnych1625
69Rok 20161595
70Rok 20151594
71IV kwartał1565
72III kwartał1552
73Rolnictwo, leśnictwo1528
74Rok 20171527
75I kwartał1483
76I kwartał1444
77Referat Remontowo-Techniczny1442
78I kwartał1425
79IV kwartał1408
80IV kwartał1398
81III kwartał1388
82Rok 20171321
83IV kwartał1311
84Rok 20151249
85IV kwartał1235
86Wpis do ewidencji działalności gospodarczej1232
87II kwartał1213
88Podatek rolny1197
89III kwartał1197
90Rok 20141193
91I kwartał1188
92Rok 20171183
93I kwartał1176
94Rok 20141173
95II kwartał1170
96Podatek od środków transportowych1169
97Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń1167
98Rok 20161166
99Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1155
100Statut sołectw1143
101III kwartał1141
102NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA1140
103I kwartał1130
104I kwartał1129
105II kwartał1128
106III kwartał1091
107Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji1079
108IV kwartał1079
109II kwartał1075
110III kwartał1073
111II kwartał1073
112Rok 20181069
113Rok 20141065
114IV kwartał1061
115II kwartał1061
116I kwartał1059
117II kwartał1050
118Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1038
119Rok 20151036
120Rok 20151028
121Dom Kultury1026
122II kwartał1025
123Koncesje alkoholowe1023
124III kwartał1014
125IV kwartał1012
126Ustanowienie Pomnika Przyrody1008
127Muzeum Regionalne983
128Dostęp dla osób niepełnosprawnych971
129Biblioteka Publiczna971
130III kwartał962
131Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023 936
132Rok 2018919
133Rok 2018911
134Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 871
135Rok 2018859
136Rok 2014846
137Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi790
138Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką788
139I kwartał785
140II kwartał625
141I kwartał594
142III kwartał589
143Plan postępowań o udzielenie zamówień561
144II kwartał560
145III kwartał545
146IV kwartał483
147IV kwartał322
148Rok 2018255
149Ochrona danych osobowych236