L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Konkursy ofert na realizację zadań publicznych49505
2Zatrudnienie22748
3Rada Miejska13347
4Gospodarka nieruchomościami12624
5Ogłoszenia przetargów12509
6Załatwianie spraw9520
7Uchwały Rady Miejskiej7391
8Oświadczenia6766
9Informacje o wynikach przetargów6507
10Zarządzenia Burmistrza6258
11Wykaz telefonów6216
12Urząd Stanu Cywilnego5743
13Komórki organizacyjne 5711
14Zamówienia do 30 000 Euro5581
15Rejestry i ewidencje 5225
16Burmistrz Zwolenia5102
17Pracownicy UM i Kierownicy jedn. org.5015
18Podstawowe Dane Jednostki:4680
19Dane kontaktowe4661
20Sekretarz4483
21Wykaz Sołtysów4352
22Jednostki organizacyjne4135
23Planowane sesje4014
24Decyzje i inne akty administracyjne3924
25Schemat organizacyjny3920
26Skrzynka Podawcza3749
27Regulamin organizacyjny3608
28Ochrona środowiska3353
29Projekty budżetu3346
30Skarbnik3335
31Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwoleń3313
32Jednostki pomocnicze3270
33Informacje wyborcze3266
34Dowody osobiste3261
35Sprawozdania z wykonania budżetu 3193
36Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów3168
37Statut Gminy3164
38Radni3155
39Referat Rozwoju Gospodarczego3123
40Referat Finansowy3099
41Urząd Stanu Cywilnego3086
42Wyszukiwarka3084
43Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne3071
44Referat Edukacji i Sportu3023
45Stowarzyszenia i związki członkowskie2941
46Podatek od nieruchomości2927
47Lokalizacja inwestycji2922
48Referat Organizacyjny2860
49Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego2811
50Stawki dotacji2799
51Stypendia szkolne2768
52Redakcja Biuletynu2718
53Ewidencja ludności2707
54Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego2702
552669
56Skrzynka Podawcza 22658
57Przydatne strony2652
58Rok 20172637
59Instrukcja obsługi2612
60Komisje Rady Miejskiej2606
61Rok 20162595
62Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2530
63Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej2526
64Referat Ochrony Środowiska2472
65Biuro Rady2403
66IV kwartał2217
67Rok 20162213
68IV kwartał2210
69Zakład Usług Komunalnych2201
70Rolnictwo, leśnictwo2189
71Rok 20172146
72Referat Remontowo-Techniczny2130
73I kwartał2096
74Rok 20162079
75Rok 20182053
76Rok 20152030
77I kwartał1997
78I kwartał1952
79III kwartał1950
80Rok 20171925
81II kwartał1879
82Rok 20181871
83IV kwartał1865
84IV kwartał1849
85III kwartał1837
86Rok 20171797
87IV kwartał1791
88Wpis do ewidencji działalności gospodarczej1741
89Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1729
90Rok 20181723
91Rok 20151714
92Podatek rolny1698
93Rok 20141698
94II kwartał1690
95Rok 20161687
96I kwartał1677
97I kwartał1671
98Statut sołectw1666
99NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA1650
100III kwartał1643
101Podatek od środków transportowych1628
102Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń1621
103III kwartał1619
104Rok 20141617
105Rok 20181613
106I kwartał1605
107Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023 1602
108III kwartał1602
109Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji1595
110II kwartał1576
111I kwartał1558
112Dom Kultury1558
113IV kwartał1553
114II kwartał1531
115Rok 20141528
116II kwartał1525
117Koncesje alkoholowe1524
118III kwartał1523
119Muzeum Regionalne1516
120III kwartał1512
121IV kwartał1501
122II kwartał1499
123II kwartał1496
124II kwartał1490
125Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych1482
126Plan postępowań o udzielenie zamówień1480
127III kwartał1480
128I kwartał1471
129IV kwartał1459
130Rok 20151455
131IV kwartał1442
132Ustanowienie Pomnika Przyrody1435
133I kwartał1421
134Biblioteka Publiczna1404
135Rok 20151396
136Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 1328
137Dostęp dla osób niepełnosprawnych1315
138Rok 20141278
139Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1276
140III kwartał1257
141Rok 20191174
142Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką1156
143II kwartał1155
144I kwartał1145
145II kwartał1066
146III kwartał1037
147Rok 20191029
148Ochrona danych osobowych933
149IV kwartał893
150Rok 2018855
151Rok 2019846
152Wideo sesje Rady Miejskiej802
153Rok 2019761
154I kwartał743
155IV kwartał671
156Raport o stanie gminy566
157I kwartał557
158II kwartał547
159Rok 2019505
160III kwartał501
161II kwartał487
162IV kwartał475
163Referat Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Obywatelskich454
164III kwartał450
165I kwartał198
166Rok 2020192
167Petycje177
168Rok 2020165
169I kwartał162
17091
171IV kwartał56
172Rok 202052
173II kwartał52
174IV kwartał50
175II kwartał48
176III kwartał45
177II kwartał42