L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Konkursy ofert na realizację zadań publicznych33300
2Zatrudnienie17102
3Gospodarka nieruchomościami10456
4Ogłoszenia przetargów8757
5Rada Miejska7905
6Załatwianie spraw6324
7Uchwały Rady Miejskiej4719
8Informacje o wynikach przetargów4578
9Oświadczenia4440
10Zarządzenia Burmistrza4245
11Wykaz telefonów3989
12Urząd Stanu Cywilnego3905
13Komórki organizacyjne 3748
14Rejestry i ewidencje 3642
15Zamówienia do 30 000 Euro3444
16Burmistrz Zwolenia3402
17Podstawowe Dane Jednostki:3348
18Pracownicy UM i Kierownicy jedn. org.3335
19Dane kontaktowe3178
20Sekretarz2918
21Jednostki organizacyjne2754
22Decyzje i inne akty administracyjne2681
23Skrzynka Podawcza2532
24Schemat organizacyjny2503
25Wykaz Sołtysów2502
26Regulamin organizacyjny2444
27Planowane sesje2332
28Projekty budżetu2326
29Jednostki pomocnicze2233
30Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zwoleń2194
31Statut Gminy2176
32Wyszukiwarka2157
33Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów2147
34Skarbnik2140
35Ochrona środowiska2111
36Sprawozdania z wykonania budżetu 2097
37Informacja o udzielonej pomocy publicznej2093
38Lokalizacja inwestycji2077
39Stowarzyszenia i związki członkowskie2039
40Radni2026
41Referat Edukacji i Sportu2000
42Referat Finansowy1988
43Stypendia szkolne1949
44Stawki dotacji1928
45Dowody osobiste1927
46Ewidencja ludności1893
47Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1891
48Inwestycje i zagospodarowanie przestrzenne1880
49Redakcja Biuletynu1871
50Instrukcja obsługi1871
51Rok 20161857
52Rok 20171852
53Referat Rozwoju Gospodarczego1837
54Urząd Stanu Cywilnego1837
55Referat Organizacyjno Gospodarczy1834
56Przydatne strony1827
57Komisje Rady Miejskiej1804
581789
59Skrzynka Podawcza 21758
60Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1731
61Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Mienia Komunalnego1714
62Informacje wyborcze1699
63Biuro Rady1672
64Podatek od nieruchomości1653
65Referat Ochrony Środowiska1637
66Rok 20161633
67Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej1572
68Rok 20151536
69Zakład Usług Komunalnych1516
70Rok 20161486
71III kwartał1481
72IV kwartał1465
73Rok 20171386
74Rolnictwo, leśnictwo1374
75I kwartał1359
76I kwartał1346
77IV kwartał1339
78Referat Remontowo-Techniczny1330
79I kwartał1327
80III kwartał1319
81IV kwartał1258
82Rok 20171244
83IV kwartał1204
84IV kwartał1152
85Rok 20151146
86III kwartał1138
87Podatek rolny1138
88II kwartał1110
89Podatek od środków transportowych1108
90II kwartał1106
91I kwartał1104
92Wpis do ewidencji działalności gospodarczej1103
93Rok 20141094
94Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Zwoleń1094
95Rok 20141090
96I kwartał1087
97Rok 20161069
98Statut sołectw1067
99II kwartał1058
100Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1057
101III kwartał1053
102NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA1052
103I kwartał1040
104I kwartał1025
105Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji1018
106III kwartał1016
107II kwartał1011
108Rok 20171010
109III kwartał1009
110II kwartał1006
111IV kwartał997
112I kwartał995
113Rok 2015987
114Rok 2014979
115Rok 2015968
116Koncesje alkoholowe965
117II kwartał964
118Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych960
119II kwartał960
120Dom Kultury953
121IV kwartał953
122Ustanowienie Pomnika Przyrody930
123II kwartał930
124Dostęp dla osób niepełnosprawnych921
125III kwartał901
126IV kwartał899
127Muzeum Regionalne896
128Biblioteka Publiczna883
129Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Zwoleń na lata 2016-2023 836
130Rok 2018833
131III kwartał824
132Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 805
133Rok 2014787
134Rok 2018757
135Rok 2018750
136Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką740
137Deklaracja o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi739
138I kwartał664
139Rok 2018629
140I kwartał484
141II kwartał479
142II kwartał475
143Plan postępowań o udzielenie zamówień425
144III kwartał393
145III kwartał387
146IV kwartał238
147IV kwartał200
148Ochrona danych osobowych153
149Rok 2018125

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Zwoleń
ul. Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwoleń
Burmistrz miasta
Bogusława Jaworska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 676-22-10
Fax: (48) 676-24-18
e-mail: sekretariat@zwolen.pl