bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Raport o stanie gminy strona główna 
Raport o stanie Gminy Zwoleń


Gmina Zwoleń co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Zwoleniu raport o stanie gminy.


Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Zwoleń w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego.


Rada Miejska w Zwoleniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi Zwolenia absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Raport o stanie Gminy Zwoleń.

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:45:21 | Data modyfikacji: 2019-06-10 14:52:40.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Zwoleń


Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy.


Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.


Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Zwoleń

 

Opublikowane przez: Wojciech Wilk | Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:55:45 | Data modyfikacji: 2019-05-27 12:59:34.
Data wprowadzenia: 2019-05-27 12:55:45
Data modyfikacji: 2019-05-27 12:59:34
Opublikowane przez: Wojciech Wilk
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl