bip.zwolen.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 WWW Miasta zwolen.pl
Sprawozdania z wykonania budżetu strona główna 
SPRAWOZDANIA

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017.pdf

Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016.pdf

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku.pdf

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce -deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:48:04 | Data modyfikacji: 2018-05-09 13:19:55.
Data wprowadzenia: 2017-05-09 12:48:04
Data modyfikacji: 2018-05-09 13:19:55
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.zwolen.pl