OBWIESZCZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO o wydaniu
decyzji administracyjnej BA.6740.65.2016

Zwoleń, dnia 22.03.2017r.


BA.6740.65.2016

 


OBWIESZCZENIE
STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO
o wydaniu decyzji administracyjnej

 

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity DZ.U. z 2016r. poz. 23), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 353), informuje, że w dniu 09 marca 2017r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali sortowni odpadów na potrzeby zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny na działkach nr 2139/56, 2139/57, 2139/77.
Dla: „LOOBO” Sp. z o.o., ul. Sportowa 4, 26-700 Zwoleń.

     Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Zwoleniu przy ul. Doktora Perzyny 86 w godzinach pracy Wydziału.

 

Opublikowane przez: Mirosław Malinowski | Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:58:26 | Data modyfikacji: 2017-03-27 14:59:56.
Data wprowadzenia: 2017-03-27 14:58:26
Data modyfikacji: 2017-03-27 14:59:56
Opublikowane przez: Mirosław Malinowski
« powrót